Student Pravnog fakulteta se žalio Ustavnom i Vrhovnom sudu

Zastupnici studenata Pravnog fakulteta u Novom Sadu Stefana Karanovića podneli su Ustavnom sudu Srbije žalbu na presudu kojom je Karanović osuđen na uslovnu zatvorsku kaznu zbog ugrožavanja sigurnosti predsednika Saveta Pravnog fakulteta u Novom Sadu Dragana Milkova. Oni su ustavnu žalbu podneli protiv presude Višeg suda u Novom Sadu od 8. februara ove godine, zbog […]

Dostavljanje evidencije poklona javnih funkcionera u Srbiji do 1. marta

Organi javne vlasti u Srbiji, koji su u obavezi da vode evidenciju o poklonima, dužni su da najkasnije do 1. marta Agenciji za sprečavanje korupcije dostave evidencije poklona javnih funkcionera za 2021. godinu, saopšteno je danas. Javni funkcioneri u Srbiji su 2020. zbog kovida i smanjenog broja poseta i putovanja primili najmanje poklona – Agenciji […]