Srbija Vesti – internet novine

Osnivač: CITY MARKETING CENTAR d.o.o.
063/490 460

E-mail redakcije: info@srbijavesti.rs

SrbijaVesti.rs je javno internet glasilo.

DIREKTOR

Oliver Paunović

GLAVNI I ODGOVORNI UREDNIK

Violeta Milićević
urednik@srbijavesti.rs

REDAKCIJA

Violeta Milićević
Maja Vodeničarski
Jovana Miladinović
Olivera Sašek Radulović

MARKETING

Maja Vodeničarski
Jovana Ilić
Sonja Milenković

E-mail: marketing@citygrupa.rs

DIZAJN

dipl. ing. Miloš Janković

E-mail: dizajn@citygrupa.rs

WEB SLUŽBA

Jelena Laništanin
E-mail: web@citygrupa.rs