RZS: Više od 50 odsto porodica ima jedno dete

Povodom svetskog Dana porodice 15. maja Republički zavod za statistiku objavio je da je prosečan broj dece po domaćinstvu u Srbiji 1,58, kao i da skoro polovinu porodica u Srbiji čine roditelji sa decom. Gotovo trećinu porodica čine bračni parovi bez dece, 13,7 odsto su majke sa decom, dok samo 3,6 odsto čine porodice u […]