Male hidrocentrale-argumenti dekana Beogradskog šumarskog fakulteta

Prema Zakonu o energetici Srbija je izradila Nacionalni akcioni plan za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora, sa ciljem da se u ukupnoj proizvodnji energije dostigne 27%, upravo iz obnovljivih izvora (hidro, solarna, biomasa, energija vetra). Planirana je izgradnja 856 MHE, dominantno derivacionog tipa, u brdsko-planinskim područjima Srbije, na vodotokovima koji imaju neravnomeran hidrološki režim, bujičnog […]

Pobeda meštana Stare planine – neće se graditi mini-hidroelektrane

Na Staroj planini u narednih 15 godina sigurno se neće graditi mini-hidroelektrane. Ovo je predviđeno nacrtom novog prostornog plana grada Pirota, koji će uskoro biti usvojen. To je rezultat građanske inicijative i upornih nastojanja stručnjaka ekologa da dokažu štetne uticaje mini-hidroelektrana na prirodu. Protesti, blokade puteva, sukobi sa investitorima, obeležili su trogodišnju borbu meštana staroplaninskih […]