Svetski dan osoba sa Daunovim sindromom, u znak podrške treba obući različite čarape

Svetski dan osoba sa Daunovim sindromom ustanovljen je 2006. godine, a 21. mart izabran je simbolično, jer je u osnovi te bolesti prisutno 3 umesto 2 hromozoma, na 21 hromozomskom paru. Nastanak Daunovog sindroma najčešće je uzrokovan trizomijom dvadeset prvog hromozomskog para (95 odsto).U prenatalnom periodu, kombinacijom neinvazivnih testova identifikuju se trudnice kod kojih postoji […]