BEZBEDNOST U LOVU

Važan i sastavni deo lova je svakako bezbednost, lov mora biti bezbedan za sve učesnike u lovu, tu se podrazumevaju lovci, pogoniči i njihovi psi, a svaki lov je uspešan kada se iz njega vratimo živi i zdravi i na broju. Lov može biti pojedinačni i grupni. Pojedinačni lov se uglavnom organizuje sa čeke, dočekom […]

Čeke – jedan od uslova za uspešan lov

Pre tridesetak godina , sa pojavom većeg broja šakala, ljubitelji lova na predatore su počeli da grade improvizovane čeke na drveću. Lovišta sa pravim, zatvorenim ili čak izolovanim čekama su bila retka. Sa dostupnošću interneta počelo je sagledavanje prednosti lova u uređenim lovištima sa stručno raspoređenim lovno-tehničkim objektima i nadzorom. Još pre formiranja budžetskog fonda […]