Spomenik prirode “Lalinačka slatina”

Instalirajte iOS ili Android aplikaciju Srbija Vesti

Foto: Dimitrija Savić Zdravković
Podelite vest

Lalinačka slatina, na teritoriji Grada Niša i opštine Merošina, proglašena je Spomenikom prirode 2015. godine na osnovu Studije zaštite koju je izradio Zavod za zaštitu prirode Srbije.

Kontinuirani monitoring biljnih vrsta, naročito onih značajnih sa aspekta zaštite, određenog prirodnog dobra od krucijalnog je značaja za očuvanje prirodne vrednosti istog ali i za očuvanje specijskog diverzita i habitata mnogih biljnih i životinjskih vrsta, ističu u Biološkom društvu dr Sava Petrović. 

Kako je narod naziva Lalinački Đeram, jedna je od najvećih slatina u podnožju Malog Jastrepca, kod mesta Lalinske pojate.

Lalinačka slatina, kao i druge slatine koje se javljaju u podnožju planine Jastrebac, nastaju od vode sa povećanim sadržajem mineralnih soli a pre svega natrijum-hlorida, koja na više lokaliteta izbija iz dubine podloge i plavi okolno zemljište.

Lalinačka slatina predstavlja tip staništa koji se retko sreće u Srbiji, a posebno u delu južno od Save i Dunava. Svrstava se u centralnobalkanske slatine i slane stepe sa relativno dobro očuvanom slatinskom vegetacijom. Slatina zahvata malu površinu i predstavlja osetljiv ekosistem, izložen negativnom antropogenom uticaju, kažu u Zavodu za zaštitu prirode.

Na području Lalinačke slatine zabeležen je veliki diverzitet biljnih i životinjskih vrsta, u okviru koga se naročito izdvajaju vaskularne biljke  i ptice. Veliki broj zabeleženih vrsta spada u strogo zaštićene vrste.

Na području je evidentirano preko 200 vrsta biljaka, 7 vrsta gmizavaca i 5 vrsta vodozemaca, kao i oko 40 vrsta ptica.

Milanov čistac (Stachys milanii) predstavlja endemsku biljnu vrstu koja je prvi put za nauku opisana sa ovog područja.

Zbog svog velikog značaja neke od vrsta sa Lalinačke slatine nalaze se na nacionlnim, evropskim i svetskim Crvenim listama i Crvenim knjigama (Stachys milanii – Milanov čistac, Camphorosma monspeliaca – ćufurija, Allium gutatum ssp. dalmaticum – dalmatinski luk, Nonea pallens – samak i Aster oleifolius – zvezdan). Specifičan biljni svet razlog je što je Lalinačka slatina uvrštena kao jedno od međunarodno značajnih područja za biljke (Important Plant Areas) – IPA „Lalinačka slatina“, ističu u Zavodu za zaštitu prirode.

Proglašenjem ovog područja Spomenikom prirode su propisane određene mere, postupci i pravila kako bi se očuvale njegove prirodne vrednosti.

Za uprvaljača zaštićenim područjem određena je Direkcija za izgradnju Grada Niša, koja dugi niz godina upravlja Spomenikom prirode „Cerjanska pećina“.

U okviru projekta “Implementacija mera za ranu detekciju požara na visoko rizičnom području izuzetne biološke vrednosti – Lalinačka slatina”, a koji je deo šire inicijative projekta “EU za Zelenu agendu u Srbiji”, krajem januara instalirana je termovizijska kamera u cilju što ranijeg suzbijanja požara u SP “Lalinačka slatina”.

Tagovi

Povezane vesti:

Subscribe
Notify of
guest
0 Коментари
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x