Direktorat civilnog vazduhoplovstva: Nepravilnosti na beogradskom aerodomu uzrok kašnjena letova

Operater beogradskog aerodroma “Nikola Tesla” nije preduzeo sve mere koje bi obezbedile redovno i efikasno odvijanje vazdušnog saobraćaja na tom aerodromu, usled čega su letovi kasnili prethodnih dana, saopštio je danas Direktorat civilnog vazduhoplovstva Srbije. Direktorat je vanrednim inspekcijskim nadzorima utvrdio da je nepreduzimanje odgovarajućih mera, prvenstveno odleđivanja i sprečavanja zaleđivanja vazduhoplova, dovelo je do […]