Večni zavet Lisinskog preslapa

Sa njihovih vrhova namernik će ugledati „sav poznati nam svet“… ako na svom putu i u svojoj nameri ikada kroči na ove planine. Tamo se, na žalost, retko putuje. One su visoke, lepe i moćne, ali i slabo znane. Jedna od druge nisu mnogo udaljene, jedna bez druge ne mogu bitisati, a spojene su, u […]