Upola manje turista u Srbiji tokom 2020. godine: Stara planina beleži veći broj turista

Tokom prošle godine u Srbiji je ostvareno ukupno 6.201.290 noćenja (38 % manje u odnosu na period januar-decembar 2019. godine) – domaći turisti su ostvarili 4.936.732 noćenja (19 % manje u odnosu na prošlu godinu), što čini 80% od ukupnog broja ostvarenih noćenja, a inostrani 1.264.558 (- 68 %), podaci su kojima raspolaže Turistička organizacija […]