Nakon reagovanja Zaštitnika građana Ministarstvo prosvete menja sporne udžbenike za srpski jezik

Nakon reagovanja Zaštitnika građana povodom zaštite prava i sloboda nacionalnih manjina, Ministarstvoprosvete, nauke i tehnološkog razvoja zatražilo je od izdavača udžbenika za srpski jezik za osmi razred osnovne škole da do sredine maja izmene sporni deo sadržaja u vezi sa nazivima južnoslovenskih jezika. U saopštenju Zaštitnika građana se navodi da je po pritužbi Nacionalnog saveta […]