Štafeta mladosti i Dan mladosti <i class="fa fa-video-camera" aria-hidden="true"></i>

Dan mladosti se u SFR Jugoslaviji obeležavao svakog 25. maja, sletovima širom zemlje, a štafeta mladosti je na centralnoj proslavi dodeljivana doživotnom predsednku Josipu Brozu Titu. Proslava ovog dana, koji je ujedno bio i proslava Titovog službenog rođendana, ukinuta je 1989. godine. Štafeta mladosti je palica koja je išla kroz celu SFR Jugoslaviju i svakog […]