Značajne međunarodne organizacije: Ovo svaki lovac treba da zna

Nažalost, priličan broj naših lovaca ne zna šta znače skraćenice: FCI, FACE, CIC. U ovom tekstu ćemo da  podsetimo šta znače pomenute skraćenice i kakve su to organizacije. ·         FCI – ova skraćenica pretstavlja Međunarodnu kinološku federaciju (Federation Cinologique Internationale).Originalan naziv je na francuskom jeziku pošto je federacija osnovana 1911. u Parizu. Danas je sedište […]