Đokica Jovanović o uzrocima nasilja u Srbiji: U istoriju ulazi nesretan narod

U uslovima presečenih životnih perspektiva, strah i beznađe najjače osećaju mladi. Otuda brutalnost, pljačka, slepo nasilje nad onima koji su na dohvat ruke. Najbogatiji su, zasad, sklonjeni. Zato nema ideologije, nema zahteva – ima samo gneva. Autor teksta je profesor sociologije Đokica Jovanović, a objavljuje Novi magazin. Naše tzv. tradicionalne vrednosti… počivaju na apoteozi nasilja. […]

Dosije Rusija: Marš na budućnost

U Novom magazinu broj 569, objavljen je drugi tekst sociologa dr Đokice Jovanovića iz serijala “Dosije Rusija”. Autor najavljuje još nekoliko sa istom tematikom jer “misli da je vreme da se objavi jedno viđenje nekih aspekata ruskih prilika, kroz vreme, kulturu i politiku”. Đokica Jovanović – odlomak teksta, Novi Magazin, Beograd, broj 569 | 24. […]

MANIFEST BEZ MANIFESTACIJE

Da li je svako sećanje na levicu tek puka reminiscencija? Ili je to sećanje moguće tek kao podsećanje? Ili, je li levicu uopšte moguće misliti i razumevati izvan horizonta budućnosti (ma kakav raj horizont bio: poietski ili, skromnije, poetski; moralan ili moralistički; ideološki; mobilizacijski i/ili homogenizujući; futuristički; utopijski ili antiutopijski; humanistički…)? Kad pomenusmo „horizont“ svakako […]

Đokica Jovanović: Referendum može biti i puko sredstvo partijskog interesa

Referendum nije puko izjašnjavanje građanstva o drugorazrednim pitanjima od javnog značaja, već o prvorazrednim, ističe sociolog prof.dr Đokica Jovanović. On kaže da je država pokazala da njega, kao građanina, ali i kao nosioca suvereniteta zajedno sa građanstvom u državi ne poštuje i ne priznaje njegov građanski status. “Država ne daje građanstvu suverenitet, već je obrnuto”, […]