Planina Tumba

Planina Tumba nalazi se između planine Talambas na severozapadu i planine Rudina na jugoistoku, između sela Sastav reka i sela Preslap u opštini Crna Trava, a tok i dolina Gradske reke ovu planinu odvajaju od susedne planine Gramada. U selu Sastav reka, u reku Vlasinu uliva se Gradska reka. Istovremeno, kod ovog sela spajaju se […]