U Srbiji očekivani životni vek žena čak 6 godina duži nego kod muškaraca

Prema podacima koje je danas objavio worldometers.info u  Srbiji živi 8.682.844 stanovnika, od tog broja najviše je u gradovima, a najveći gradovi su Beograd, Niš i Novi Sad. Prosečna starost stanovnika Srbije je 41,6 godina, a očekivana dužina života za oba pola je u proseku 76,47 godina. Stanovništvo Srbije čini 0,11 odsto ukupne svetske populacije, […]