Na današnji dan umro čiča Janko – Moša Pijade

Na današnji dan, 15. marta 1957. godine, umro je političar, slikar i novinar Moša Pijade , predsednik Skupštine FNR Jugoslavije, član Komunističke partije od 1920. godine. Imao je značajnu ulogu u Narodno-oslobodilačkom ratu 1941-45, a potom bio u najužem partijskom i državnom rukovodstvu. U novembru 1943. organizovao je u Jajcu Telegrafsku agenciju nove Jugoslavije (Tanjug). […]