Mladenčići su simbol srećnog i slatkog života mladih bračnih parova

Srpska pravoslavna crkva i njeni vernici danas obeležavaju praznik Svetih 40 mučenika Sevastijskih, u narodu poznat kao Mladenci. Na venčanjima u crkvi, na glave mladenaca stavljaju se venci koji imaju trostruku simboliku, carski venci  znače da je svaki čovek car u svojoj kući, mučenički venci, jer u braku treba podnositi žrtve i venci besmrtne slave, […]