Istraživanje: Građani Srbije prepoznaju da su institucije korumpirane i da demokratije maltene nema

Građani Srbije prepoznaju da su institucije u Srbiji korumpirane i da demokratija u Srbiji funkcioniše sa problemima, ili je nema, zaključak je današnje onlajn diskusije „Zašto je srpska demokratija pokvarena“. Istraživanje Beogradskog centra za bezbednosnu politiku (BCBP) „Demokratije u Srbiji nema, a nije ni poželjna“, pokazalo je da najveći broj gradjana smatra da demokratije u […]

Male hidrocentrale-argumenti dekana Beogradskog šumarskog fakulteta

Prema Zakonu o energetici Srbija je izradila Nacionalni akcioni plan za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora, sa ciljem da se u ukupnoj proizvodnji energije dostigne 27%, upravo iz obnovljivih izvora (hidro, solarna, biomasa, energija vetra). Planirana je izgradnja 856 MHE, dominantno derivacionog tipa, u brdsko-planinskim područjima Srbije, na vodotokovima koji imaju neravnomeran hidrološki režim, bujičnog […]