MIHAJLO HADŽI PAVLOVIĆ- Priroda bez divljači je kao ram bez slike

„Mnogi lov neopravdano svode samo na pucanje, međutim pravi lov je svaka aktivnost koja čoveku omogućava da zahvaljujući svojoj veštini i poznavanju ponašanja divljači uspe da njena vrhunska čula sluha vida i njuha prevari i da divljači neopažen priđe na blisko odstojanje. A da li će zatim tu divljač da slika, nacrta, samo osmatra, napiše […]