Lovstvo u Srbiji 2020/2021 u brojkama

Nakon završene lovne 2020/2021 godine i tačno godinu dana od puštanja u rad Lovačkog Informacionog Sistema Lovački savez Srbije ima konkretne podatke o lovcima. U grafikonima možete videti broj izdatih lovnih karata, odnos članskih i turističkih, starosnu, polnu strukturu lovaca u Srbiji. „Sistem je ove godine nadograđen a nastavićemo da usavršavamo po zahtevima korisnika lovišta […]

ETIKA u lovstvu

Nastanak i razvoj etike produkt je progresivnog razvoja ljudskog društva. Utvrđivanje etičkih normi usmereno je ka dopunjavanju i učvršćivanju odgovarajućih zakonskih propisa, ali mnogo češće i u mnogo većem obimu, propisa koji nisu obuhvaćeni zakonom, a odnose se na uređivanje određene delatnosti kroz delovanje uglavnom pojedinca, ali i čitavih organizacija. Etika u lovstvu je od […]

Priprema se predstavljanje Srbije na izložbi „ONE WITH NATURE“ 2021.

U prostorijama Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede održan sastanak radne grupe za organizaciju predstavljanja lovstva Srbije na međunarodnoj izložbi trofeja „ONE WITH NATURE“ 2021 u Budimpešti. Na inicijativu Lovačkog saveza Srbije za formiranje radne grupe koja će rukovoditi prezentacijom naše države na ovoj prestižnoj izložbi, ministar MPŠV Branislav Nedimović odredio je predstavnike Ministarstva i koordinatore […]

Čeke – jedan od uslova za uspešan lov

Pre tridesetak godina , sa pojavom većeg broja šakala, ljubitelji lova na predatore su počeli da grade improvizovane čeke na drveću. Lovišta sa pravim, zatvorenim ili čak izolovanim čekama su bila retka. Sa dostupnošću interneta počelo je sagledavanje prednosti lova u uređenim lovištima sa stručno raspoređenim lovno-tehničkim objektima i nadzorom. Još pre formiranja budžetskog fonda […]

Lovstvo u doba korone

Verovatno niko od nas nije ni slutio da će nas početkom 2020. dočekati pošast kao što je korona virus. U roku od par dana ceo svet je stao. Mnogo je bilo neizvesnosti, ali sa ove tačke možemo reći da smo ipak uspeli da se izborimo sa mnoštvom nedaća koje su nas zadesile. Desetak dana nakon […]

Prvih 125 godina lovstva u Srbiji

Lovstvo Srbije krajem 19. i početkom 20. veka opisujemo kao neorganizovano, što je nanosilo štetu kako divljači tako i privredi. To je bio razlog da se, tada napredni i obrazovani lovci organizuju u klubove, kako bi, po ugledu na susedne evropske zemlje, ovu delatnost osavremenili, lovcima omogućili bavljenje organizovanim lovstvom i ostvarili jedan od najvažnijih […]