NADOGRADNJA INFORMACIONOG SISTEMA

Informacioni Sistem je proširen za mogućnost uvoza spiska lovaca klikom na samo jedno dugme. Klikom na dugme „Dodaj sve lovce“ zahtev se popunjava sa svim lovcima koji su prošle godine bili članovi i dobilu su lovnu kartu iz udruženja koje podnosi zahtev za njih. Zahtev se u svakom trenutku može ručno dopuniti za nove članove, kao što je rađeno i […]