Štada grupa u modernizaciju Hemofarma uložila 370 miliona evra
Izvor: