Digitalni lokalni registri o zagađenju za celu Srbiju

Agencija za zaštitu životne sredine Srbije najavila je danas da bi do kraja ove godine u svim lokalnim samoupravama u Srbiji trebalo da budu uspostavljeni digitalni lokalni registri, čiji je cilj unapređivanje kvaliteta i količine podataka o zagađivanju vazduha, voda, zemljišta i stvaranju otpada na lokalnom nivou. „Kroz projekat imali smo inicijalno 15 lokalnih samouprava, […]