Cveti – Praznik ulaska Hristovog u Jerusalim

17Veruje se da je na današnji dan Isus na magarcu ušao u Jerusalim, gde mu je bio pripremljen svečani doček. Tom prilikom narod ga je pozdravio kao cara, prostirući putem svoje haljine i palmine grančice i kličući: „Blagosloven car koji dolazi u ime Gospodnje! Mir na nebu i slava na visinama“. U našoj zemlji, Cveti […]

Cveti – Praznik Ulaska Hristovog u Jerusalim

Pošto je nastupila punoća vremena da Gospod Isus Hristos postrada za ljudski rod, on je na magaretu ušao u Jerusalim, gde mu je bio pripremljen svečani doček. Tom prilikom narod ga je pozdravio kao cara, prostirući putem svoje haljine i palmine grančice i kličući: „Blagosloven car koji dolazi u ime Gospodnje! Mir na nebu i […]