Kompanija Ziđin koper upumpava svežu vodu u Borsko jezero

Kompanija „Srbija Ziđin koper“ (Serbia Zijin Copper) objavila je danas da već tri nedelje upumpava svežu vodu sa zlotskih izvorišta u Borsko jezero i na taj način dopunjava akumulaciju koja se smanjila zbog loše hidrološke godine. Ovaj posao počeo je 6. maja, kada je nivo jezera bio tri i po metra ispod tačke preliva, a […]