Povratak autohtonih goveda – u Banatu najveća farma sa 130 vodenih bivola

Brojne autohtone rase goveda koje su živele na našim prostorima odavno su iščezle, ali kao da dolazi vreme njihovog povratka. Među ugrožene rase spada i vodeni bivo. Živica Matić iz Knićanina pored Zrenjanina vlasnik je najveće farme u Srbiji sa 130 grla vodenih bivola. Na salaš Živice Matića iz Knićanina prvi par vodenih bivola stigao […]