Rodoljub Šabić: Alarmantan odnos vlasti prema pravima građana

Predsednik Civilnog odbora za zaštitu ljudskih prava, advokat Rodoljub Šabić ocenio je danas kao „vrlo alarmantno“ odsustvo informacija u vezi sa merama kojima vlast odstupa od ustavnih garancija ljudskih prava na zaštitu podataka o ličnosti i na tajnost komunikacije i u vezi sa opremom i softverom koje nabavlja radi realizacije tih mera. „Ustav garantuje zaštitu […]