Kako sprečiti nesreće u lovu

Proleće i leto su periodi svakodnevnih jutarnjih i večernjih grupnih lovova na prepelice, ali i lovova na divlje svinje dočekom, najčešće na kukuruzištima u kojiima je nalivanje zrna u toku . Lov prepelica sa kerovima u ovom periodu je svakako atraktivniji, ali se i divlje svinje moraju loviti. Visina šteta od njih ume da bude […]