Besplatna rehabilitacija u banjama za penzionere. Prijava do 21. aprila

Pravo na besplatnu rehabilitaciju u zdravstveno-stacionarnim ustanovama i banjsko-klimatskim lečilištima, u trajanju od 10 dana, imaju korisnici starosnih, invalidskih i porodičnih penzija, koji imaju prebivalište na teritoriji Republike Srbije i čija penzija iznosi do 30.978 dinara. Pravo da se jave na oglas imaju svi korisnici penzija koji, osim penzije koja je do 30.978 dinara, nemaju […]