Besplatna rehabilitacija u banjama za penzionere, prijava od danas!

Od danas kreće prijava za besplatnu rehabilitaciju u zdravstveno-stacionarnim ustanovama i banjsko-klimatskim lečilištima, u trajanju od 10 dana. Ovo pravo imaju korisnici starosnih, invalidskih i porodičnih penzija, koji imaju prebivalište na teritoriji Republike Srbije i čija penzija iznosi do 39.850 dinara. Pravo da se jave na oglas imaju svi korisnici penzija koji, osim penzije koja […]