Jedini lekar u Srbiji koji zna znakovni jezik živi i radi u Nišu

Specijalista opšte medicine Tatajana Ristić radi u ambulanti  Doma zdravlja „Rasadnik“ i za sada je jedini lekar u Srbiji koji zna znakovni jezik. Jedini cilj joj je bio da uspostavi komunikaciju sa svojim gluvim pacijentima na njihovom „maternjem jeziku“. Pandemija korona virusa je dodatno uticala na odluku Tatjanu Ristić da odluči da uči znakovni jezik, […]