Guverner CBK: Svi koji otvore račun u evrima mogu da primaju novac iz bilo koje zemlje

Guverner Centralne banke Kosova (CBK) Ahmet Ismaili kazao je na sastanku sa ministrom za povratak i zajednice Nenadom Rašićem da Uredba o gotovinskom poslovanju ne zabranjuje primanje sredstava na bankovnim računima u evrima u licenciranim bankama, niti ograničava menjanje novca bilo koje valute koju obavljaju licencirane banke. Svi pojedinci koji imaju pristup bankovnim računima mogu […]