AgroJug: Koji je značaj kvaliteta sadnog materijala u voćarstvu? <i class="fa fa-video-camera" aria-hidden="true"></i>

O ovoj temi razgovarali smo sa Veroslavom Kocić, naučnim saradnikom Odseka za poljoprivredno-prehrambene studije u Prokuplju. Sumiramo značaj petodnevnog kursa Agroneta, održanog u Nišu, a svoje utiske nam je dao Bogdan Mladenović, menadžer Agroneta i sekretar Poljoprivrednog fakulteta u Beogradu. AgroJug je emisija o poljoprivredi dnevnog karaktera, i u njoj su prikazana najbitnija dešavanja vezana […]

AgroJug: Uskoro značajno poboljšanje rasadničarske proizvodnje <i class="fa fa-video-camera" aria-hidden="true"></i>

Na nedavno održanom Stručnom kursu Agroneta u Nišu, na pitanja zainteresovanih je odgovarao direktor Uprave za zaštitu bilja u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Nebojša Milosavljević. Najavljeno je da će se novim zakonima ubrzo značajno poboljšati rasadničarska proizvodnja kod nas. Kako opština Bujanovac subvencioniše poljoprivredu i zašto povećava budžet za poljoprivredu? O tome smo razgovarali […]