Ako ste imali ovakvo detinjstvo, vi ste generacija koja se nikada neće vratiti

U tekstu su sećanja na detinjstvo u kojima se pronalaze generacije odrastale šezdesetih i sedamdesetih godina, sada već prošlog veka. Autor je nepoznat, ali tekst može potpisati svako ko je ovo doživeo, jer je nemajući ništa – imao sve. Generacija koja je išla u školu i vraćala se iz škole pešice. Generacija koja je sama […]