Jovanović: Povodom progona glumaca – Plaudite cives!

Glumac treba da „služi“. Kome? Umetnosti. Bertolt Breht, Da, istinski glumac ima samo jedno vrhunsko božanstvo – muzu Taliju. Političari i puk (parafraza) često ne umeju da gledaju umetnost i da misle o njoj. Niti da misle o vremenima, prilikama, u kojima nastaje delo. „Ono što današnje oko iznenađuje kao veoma humoristično, verovatno je bilo […]