Jovanović: Nekolike crtice o tradiciji i „tradiciji“

…Naučnici i patrioti ponovo su otkrili prošlost, istorijsku, jezičku i književnu tradiciju, a kad im te tradicije nisu odgovarale, kreirali su prošlost koja nikad nije postojala. Pris Morgan Već dugo traje, bez jasnog i racionalnog razloga, „patriotska borba“ politoida i kulturtregera za uspostavu „tradicionalnih vrednosti“, tj. „tradicije“ kao vrednosnog i životnog uzoritog monolita koji će […]