Grobovi u crkvenoj porti

Zahvaljujući agitaciji na terenu Nikodija Stojanovića Tatka, Kirila Mihajlovskog Grujice i drugih istaknutih pripadnika partizanskog pokreta, krajem 1941. i početkom 1942. godine formirane su partizanske desetine u više sela u Dobriču: u Azbresnici, Aleksandrovu, Baličevcu, Biljegu, Bučiću, Dešilovu, Dudulajcu, Devči, Donjoj Rasovači, Kovanluku, Krajkovcu, Lepaji, Rožini, Čuburi… U više podjastrebačkih sela u dvorištima simpatizera partizana […]