Sokobanja – turistički biser sa najvećim brojem poseta domaćih turista
Izvor:
Logor Crveni krst
Izvor:
Manastir Lipovac
Izvor: