Logor Crveni krst

Koncentracioni logor na Crvenom krstu u Nišu formirali su Nemci u septembru 1941. godine. U logoru su bili zatočeni rodoljubi, bez obzira na političku opredeljenost, kao i veliki broj Jevreja i Roma. Od preko 30 000 ljudi zatočenih u logoru više od 10 000 je streljano na Bubnju, a veliki je broj interniran u Austriju, […]

Manastir Lipovac

Monaštvo u Srbiji u toku XIV veka je bilo pod uticajem sinaitskih monaha. Jedan od pridošlih sinaita, monah German, osnovao je opštežiće u manastiru u Lipovcu 1399. godine. Manastir u Lipovcu je tipična vlastelinska zadužbina sagrađena između 1370. i 1375. godine, tvrdi arheolog profesor Marko Popović iz Beograda, „na temeljima starije nekropole (iz X veka)“. […]