podeli

Manje od 100 godina za istoriju je ništa, ali u tom periodu Srbija je izgubila mnogo.Srbi su 1919.godine pored mnogih veličanstvenih epiteta doživeli da se naša zastava vijori na Beloj kući kao poštovanje za savezništvo u Velikom ratu , dok 90-ih godina su se ti epiteti pretvorili u blaćenje svega srpskog (da smo divljaci , da nas treba zatvoriti u kaveze, da smo jedino zlo ovog sveta…).

Koren problema treba naći u stvaranju Jugoslavije.U našem narodu postoji poslovica:“Puno babica kilavo dete“ to najbolje opisuje i samu Jugoslaviju (kraljevinu SHS) , bilo je pomoći sa zapada , ali koreni su bili truli jer osnovu jedne nacije pored jezika čini i vera, a ovde nije bilo te mogućnosti spojiti tri kroz vekove zaraćene vere u jedno. Da se vratim na kraj Prvog svetskog rata, stvaranjem Jugoslavije Srbi žrtvuju nacionalnu ideju (ujedinjenje Srba u jednu državu), svoj nacionalni identitet , svoju državu…

Tada smo se kao i danas u većini kleli u zapad jer smo bili opravdano oduševljeni savezništvom i njihovom lepotom(postoji anegdota da kada u Parizu pada kiša u Beogradu se dižu kišobrani) dok su nas oni gledali samo kao državu koja sprečava komunistički uticaj kao i većinu malih naroda tj. za njih je svaki mali narod bio narod od zadatka.Prvi veći karakterističan potez zapada u uništavanju Srba jeste direktno potpomaganje ustaškog pokreta od strane Italijana koji su imali teritorijalne pretežnje na Dalmaciju koje datiraju još krajem Prvog svetskog rata , kasnije i Nemaca,njihovo separatno delovanje zajedno VMRO i ubijanje njkv.Aleksandra Karađorđevića je dovela do potpunog rasula u zemlji.

Takođe tu su i demonstracije 1937. povodom sporazuma između Svete stolice i Jugoslavije (konkordat), kada se pravoslavna crkva žestoko usprotivila.Nakon čega Vatikan počinje sve intezivnije da ruši i onako poljuljane temelje kraljevine Jugoslavije. Dolaskom Drugog svetskog rata dolazi i do potpisivanja sporazuma između Hitlera i Jugoslavije 25.3.1941.godine gde namesnik Pavle Karađorđević uspeva da izvuče najviše iz tog sporazuma kako bi spasio narod od novog stradanja pa time Srbija tj.Jugoslavija ne bi učestvovala u tom paktu , već samo omogućila prolazak njihovih trupa do Grčke.Tada se javljaju agenti Velike Britanije kojima nije bitan život i uspevaju da kao mnogo puta do sad nađu šaku nepouzdanih ljudi na čelu sa Dušanom Simovićem(kasnije svedok na suđenju protiv Draže Mihajlovića) i Borom Mirkovićem koji misle loše zemlji i prave puč 27.3.1941.godine u kome obmanjuju narod i sporazum biva uništen ,a Srbija krvnički bombardovana 6.4.1941.godine iz čistog Hitlerovog besa dok Zagreb nije bio taknut i tada čitava vlada na čelu sa izdajnikom Simovićem koji na prevaru mladog kralja izvlači iz zemlje beži u London gde odatle na početku pomaže i koordiniše četničkim pokretom.Drugi svetski rat je prelomna tačka u kome Srbi gube sve.Zašto? Pre svega od samog uticaja rata jer je ubijeno preko 1 500 000 Srba što po logorima što u ratu .Onda težnja ka razbijanju samog ujedinjenja srpskog naroda u jedan pokret otpora je bio jak da se i danas vidi ta podela na četnike i partizane.Opet se javlja u ovom tekstu Vatikan (katolička crkva),ali sada u direktnom komponovanju tj.stvaranju NDH kao genocidne tvorevine koja je imala za cilj ništa drugo do uništavanje Srba tj. jednog od retkih pravoslavnih naroda tada(ne zaboravimo Rusija je bila tada komunistička zemlja gde je vera bila kao kako kažu „opijum“ za narod).U velikoj meri su uspeli jer je ubijeno preko 500 000 Srba ,ali su Srbi pružali dosta jak otpor gde su zamislite paradoks u tom trenutku Srbi bili u nekom obliku savezništva sa Italijanima koji su bili okupatori u primorskim oblastima zbog odbrane od ustaša. Važno je i napomenuti samu ulogu generala Milana Nedića koja je dosta kompleksna,ali dovoljno je reći da postoje podaci da on nije prihvatio tu poziciju Srbija bi bila podeljena tj.rasparčena i data Albaniji , NDH (koja bi se još više proširila),Mađarskoj, Bugarskoj. Iz toga može se i zaključiti da do kraja rata ne bi postojali Srbi ili bi bili po zbegovima u brdima i planinama.Opomena Srbima sada opet od strane zapada je bilo i bombardovanje na Vaskrs 1944.godine koje je sada već zvanično Tito zatražio gde su članovi NOB-a birali ciljeve pa su onda gađani isključivo civilni objekti(porodilišta,zgrade , fabrike),a nemačke baze i skladišta bila minimalno oštećena.Na kraju rata Čerčil i propaganda Velike Britanije menjaju politiku i počinju da zdušno podržavaju Titov pokret i polako kroz narod počinje koordinisano satanizovanje četnika koji su svojom gerilskom borbom doprineli oslobađanju nekih delova porobljene zemlje.Dok su u Grčkoj ostali uz monarhistički pokret,što znači da im je bilo potrebno održavanje balansa , a ne jak Balkan sa zajedničkom idejom tj. države sa istim državnim uređenjem.Na kraju ovog dela tj. u prvoj polovini 20.veka Srbi su postupili naivno i lakomisleno pod uticajem lažnih prijatelja Velikih Britanaca i pravog neprijatelja Vatikana.

Od 1945.godine Srbiju zadešava novo zlo Tito i njegove ideje o lepoti komunizma gde sada nasilno opet gubimo nacionalni identitet i umesto vere u Boga koja nas je održala kroz vekove verujemo u bratstvo i jedinstvo sa našim do jučerašnjim koljacima i osvedočenim srbomrzcima. Pitanje je kako su komunisti zavladali Srbijom ako je Srbija poznata patrijahalna zemlja, prosto na tenkovima Crvene armije kada su oni prešli Dunav i oni dolaze ,a odmah u tom periodu ubijaju sve viđenije ljude tj.predstavnike građanske elite koji su mogli da predstavljaju pretnju po njih.Početak tj.prvih nekoliko godina vladavine Tita zasniva se samo na borbi protiv državnih neprijatelja koji su bili većinom četnici , dok je većina ustaša bilo amnestiralo i kao nagradu za zločine nad Srbima dobilo Crvenu petokraku 1944.godine. Najpoznatiji zatvori za politički nepodobne bio je Goli Otok gde je ubijeno više desetina hiljada Srba. Kada je zavladala strahovlada i jednoumlje koje je bilo potpomognuto nekim vidom lepog života i putovanjima,a nisu se uočavale prave činjenice gde su granice bile svesno otvoreno za odlazak mladih zbog nezaposlenosti komunista na čelu sa krvnikom Titom počinju uništavanje Srbije iznutra tj.njenim rasparčavanjem gde su Vojvodina i Kosovo i Metohija dobile status autonomne pokrajne a 1974.godine novim ustavom još šire mogućnosti gde su čak imale i pravo veta na odluku Srbije. Zanimljiv je i podatak o stvaranju dva večita rivala. Oba su stvorena na osnovima bivših monoarhističkih klubova dok je stvaranje tolikog rivalititeta koji nema nikakav koren čist plod jakog udbaškog delovanja da bi se još više oslabila monoarhistička struja. Crvena zvezda (fk Jugolsavija ili Velika Srbija), a Partizan (Sokolsko društvo poznata kraljeva omladina). Nakon smrti Tita 1980.godine polako,ali sigurno na scenu se vraćaju sve zapadne sile sada ujedinjene u jednu terorističku organizaciju pod nazivom NATO pakt kako bi prvo uništile Jugoslaviju , a potom i Srbiju. S tim počinje rasplamsavanje nacionalizma u kome svaki narod ima pretenzije na nešto ,dok se opet javlja ista greška kod Srba ,a to je naivnost i lakomislenost ravna ludilu koja se ogleda u tome da mi tj.Slobodan Milošević održi Jugoslaviju u bilo kom obliku.Zapad u njemu vidi protivnika i polako počinju sukobi gde pre svega Vatikan i SAD deluju iza kulisa u svakoj etapi rata gde finansiraju bivšeg komunističkog člana udbe Franju Tuđmana preko tajnih organizacija koje su i danas aktivne.Mediji sa zapada konstantno pišu da su sukobi nastali zbog verske i nacionalne netrpeljivosti. Slobodan Milošević nije razumeo stanje stvari ili nije hteo da prihvati da se komunizam urušava, da Berlinski zid pada i da se kapitalizam vraća.Prvo se Slovenija odvojila 1991.godine , a nakon toga su se sukobi preneli na Hrvatsku zatim i u Bosnu. Veliku ulogu igraju i same sankcije koje su unazadile Srbiju tj.tadašnju SRJ takođe nastale idejom zapada.U Hrvatskoj i u Bosni Srbi zauzimaju veći deo teritorije, u Hrvatskoj maltene stvaraju svoju državu Republiku Srpsku Krajinu, dok u Bosni zauzimaju 70% teritorije.Satanizacija Srba biva sve jača da smo dostigli epitet modernih fašista.Polako počinju i montirani zločini kao što su Markale 1 i 2 gde je to izkorišćeno kao povod za bombardovanje Republike Srpske.Jedini problem Srba jeste bio taj što nisu prihvatali nikakve sporazume ili primirja u kome bi izvesno izgubili nešto,ali dobili više nego 1995.godine.Kraj rata se bliži Srbi u Bosni gube teritoriju zbog sve jačih vazdušnih napada NATO-a i zbog udruženog delovanja bošnjačkih i hrvatskih terorista (sporazum Izetbegović-Tuđman 1994.godine). Hrvatska se opet vraća sada da završi zadatak i naredbu Vatikana još iz Drugog svetskog rata, prvo Bljeskom (15000 proteranih Srba sa teritorije zapadne Slavonije),a onda i operacijom Oluja (250 000 proteranih Srba sa teritorije Korduna,Banije,Like…). Svetska zajednica je ovo samo verbalno osudila dok nekih drugih načina kažnjavanja nije bilo.

Suočeni da su ostali sami i da su svesni da jedino što im je ostalo da odbrane jeste RS, Srbi iz Bosne pristaju na pregovore u Dejtonu gde je njihov predstavnik Slobodan Milošević.Posledice sporazuma su zvanični nastanak RS-a koja sadrži 49% teritorije BiH , dok BiH postaje federacija.Zapad se ne smiruje i dalje želi uništavanje Srba pa nastavlja sada sa Albancima. Sada finansiranje albanskog lobija je još jače od finansiranja Franje Tuđmana i tu Svetska zajednica odmah staje na stranu Albanaca kao potplaćenih. Opet se montira da su Srbi počinili zločin u Račku 1999.godine što je i u slučaju Markala poslužilo za kriminalno bombardovanje SRJ koje je trajalo 78 dana.Okončanje bombardovanja je značilo i potpisivanje sporazuma u Kumanovu gde je obavezno bilo povlačenje srpske vojske sa teritorije Kosmeta i dolazak mirovnih snaga koje su možemo slobodno reći samo odmogle Srbima , dok se jedina stvar koja ide u korist Srbije sve više minimalizuje , a to je rezolucija 1244 u kojoj se garantuje da je KiM sastavni deo Srbije tj.SRJ. Posle svega zapad i dalje se ne smiruje po pitanju Srba i Srbije pa sad nastavlja sa destrukcijom na političkom nivou gde je Slobodan Milošević bio svrgnut sa vlasti petooktobarskim demonstracijama , gde su i sami predvodnici priznali da su bili finansirani sa zapada.Martovski pogron 2004.godine još jedan potez „potlačenih“ je bio novi korak ka tome da se Srbi nasilno oteraju sa svojih vekovnih ognjišta.Za manje od 3 dana oko 3000 Srba južno od Ibra je bilo proterano , a verski i kulturni spomenici masovno uništavani.

Svetska zajednica je ovo kao i svaki masakr nad Srbima osudila verbalno,ali samo verbalno.Posle propuštenih šansi i kobnog uticaja zapada mi smo kao narod osuđeni samo na put bez povratka jer smo danas izloženi novoj vrsti uništavanja plasiranjem raznog diskutabilnog sadržaja u kome mladi gube pojam o tome šta je važno za njihov budući život, takođe plasiranjem lažne istorije u kome se bezmalo Albanci karakterišu kao starosedeoci Balkana , komponovanim tezama o tome da su Srbi negativci i da smo izgubili rat 1999.godine.

Vrh svega ovoga jesu naravno NATO bombe o kojima se tek počelo pričati pre nekoliko godina, njihovom štetnom uticaju i o tome da se broj obolelih od kancera povećao za više od 100%. Pasivno okupiranje zemljišta dovođenjem stranih investitora je takođe vid ubistva nacije, ali sada ekonomskog samoubistva jer na taj način gubimo domaće privrednike i kompanije , uz to sve veći odliv mozgova zbog loših uslova gde zapad biva predstavljen kao svet u kome se lako stiže do novca ,a dosta njih je dokazalo da je baš suprotno. Ali i danas kada je evidentno da smo na putu koji se zove propast ne želimo to sebi da priznamo pa ponavljamo iste greške kao npr: da ljubimo i čestitamo našim „komšijama“ na velikom uspehu na Svetskom prvenstvu u fudbalu dok oni taj uspeh slave uz povik „ZA DOM SPREMNI“ i uz pesmu gde će Srbi biti poklani , da zapadne zemlje karakterišemo kao vekovne prijatelje i partnere, oduzimanjem prava na naše manastire na Kosmetu, otimanjem velikana i priznavanjem da nisu Srbi kao na primer Nikola Tesla , nazivanjem Haškog tribunala legitimnim sudom koji je osudio Srbe na preko 1100 godina zatvora , a oslobodio zločince poput Ramuša Haradinaja, Ante Gotovine, Mladena Markača… Pitanje je samo dokle i šta je još potrebno da se Srbiji desi da se kolektivno promenimo da bi stvari zvali pravim imenom?

*Citati poznatih i viđenijih ljudi koji imaju vezu sa ovom temom:

-Nikola Pašić(predsednik vlade Srbije za vreme Prvog svetskog rata i predsednik radikalne stranke):“Kada se dete rodi , naučite ga da mrzi Engleze.“

-Arčibald Rajs(veliki srpski prijatelj, kriminolog i lekar iz Švajcarske):“Čujte Srbi,čuvajte se sami sebe!“

-Živojin Mišić(srpski vojvoda u Prvom svetskom ratu i jedan od najvećih srpskih heroja kroz istoriju):“Nema rata koji srpski seljaci mogu izgubiti i mira koji srpski političari mogu dobiti.“

-General Dragoljub Mihajlović(komandat JVuO na svom suđenju):“Lako će biti vama da stvarate tu vašu novu državu sa omladinom koja je vaspitana i školovana u kraljevini.Voleo bih da doživim da vidim kakvu će državu stvoriti vaša komunistička omladina.“

*A evo reči i izjava naših osvedočenih „prijatelja“ koje možemo i danas videti u zagrljaju sa našim vlastodršcima.

-Žak Širak(predsednik Francuske 1995-2002 godine i 2002-2007):“Srbi su narod bez zakona i vere.To je narod razbojnika i terorista.“

-Lorens Inglberger(bivši državni sekretar SAD-a):“Srbi nisu naročito pametni…Srpska deca se više neće smejati.“

-Toni Bler(britanski premijer za vreme bombardovanja SRJ 1999.godine):“Rat protiv Srba nije više samo vojni sukob.To je bitka između dobra i zla, civilizacije i varvastva.“

-Džejms Sej(portparol NATO-a za vrme bombardovanja SRJ 1999.godine):“Srbe treba spokojno bombardovati jer se neće sećati ničega.“

*Konkordat- je jedna vrsta međunardonih ugovora koje zaključuje Sveta stolica sa drugim suverenim državama.Uglavnom se rešavaju pitanja vezana za položaj katoličkih vernika u odnosnoj državi.

Za Srpsku istoriju piše Ognjen Bojanić, učenik srednje škole iz Beograda (Ognjen je rođen u Kosovskoj Mitrovici) i nekadašnji učesnik Republičkog takmičenja iz istorije.

Izvor: srpskaistorija.com

* Portal Srbija Vesti preuzima deo vesti i po jednu fotografiju sa sajtova drugih medija, i postavlja link ka izvoru vesti. Portal Srbija Vesti ne snosi odgovornost za sadržaje linkova niti fotografije i video snimke koji su deo linka koji vodi na druge internet stranice. Ukoliko vest sadrži netačne navode, vređa ili krši nečija autorska prava, molimo Vas da nas odmah o tome obavestite na info@srbijavesti.rs kako bi sporni sadržaj bio uklonjen.

podeli

Ostavi odgovor

Poštovani čitaoci,
Molimo vas da se pridržavate sledećih pravila za pisanje komentara:

Komentari čitalaca treba da budu u vezi sa temom vesti.
Komentari koji sadrže psovke, uvrede, pretnje i govor mržnje na nacionalnoj, verskoj, rasnoj osnovi ili povodom nečije seksualne opredeljenosti, ili bilo kakav nezakonit sadrzaj, neće biti objavljeni.

Komentari koji sadrže promovisanje i linkove drugih sajtova, neće biti objavljeni.

Mišljenja izneta u komentarima su privatno mišljenje autora komentara i ne predstavljaju stavove redakcije Srbija Vesti.

Komentari u kojima redakciji skrećete pažnju na eventualne propuste u tekstovima, neće biti objavljeni, ali će biti prosleđeni urednicima Srbija Vesti i na tome vam se zahvaljujemo.

Smatra se da ste slanjem komentara potvrdili saglasnost sa gore navedenim pravilima.

Administratorima Srbija Vesti se možete obratiti ovde: web {at} srbijavesti {dot} rs